מילת מפתח: הכל אודות עבודות אלומיניום - פרטים: 300 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: דף שירותי החברה - פרטים: 300 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: בקרת אודיו וידאו - פרטים: 300 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: תיקון דודי חשמל 2 - פרטים: 75 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: תיקון דודי חשמל 1 - פרטים: 75 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: התקנת דודי חשמל 2 - פרטים: 75 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.