מילת מפתח: התקנת דודי חשמל 1 - פרטים: 75 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: שיווק עצים 3 - פרטים: 80 מילים, נכתב: סיון, תשע"ד.
מילת מפתח: שיווק עצים 2 - פרטים: 70 מילים, נכתב: סיון, תשע"ד.
מילת מפתח: שיווק עצים 1 - פרטים: 70 מילים, נכתב: סיון, תשע"ד.
מילת מפתח: מכירת עצים 3 - פרטים: 70 מילים, נכתב: סיון, תשע"ד.
מילת מפתח: מכירת עצים 2 - פרטים: 70 מילים, נכתב: סיון, תשע"ד.