מילת מפתח: טיפ לביצוע מעקב אחר בן הזוג - פרטים: 50 מילים, נכתב: אייר, תשע"ד.
מילת מפתח: טיפ לביצוע מסירה משפטית - פרטים: 50 מילים, נכתב: אייר, תשע"ד.
מילת מפתח: טיפ לבחירת חברת חקירות - פרטים: 50 מילים, נכתב: אייר, תשע"ד.
מילת מפתח: טיפ לאיתור אנשים - פרטים: 50 מילים, נכתב: אייר, תשע"ד.
מילת מפתח: כל גנן אוהב פקעות - פרטים: 100 מילים, נכתב: אייר, תשע"ד.
מילת מפתח: איך להיות חקלאי בדירה עירונית - פרטים: 150 מילים, נכתב: אייר, תשע"ד.