מילת מפתח: עבודות גינון משובחות - פרטים: 150 מילים, נכתב: אייר, תשע"ד.
מילת מפתח: עבודות גינון מקצועיות - פרטים: 150 מילים, נכתב: אייר, תשע"ד.
מילת מפתח: צימרים לאירוח 2 - פרטים: 150 מילים, נכתב: ניסן, תשע"ד.
מילת מפתח: צימרים לאירוח 1 - פרטים: 100 מילים, נכתב: ניסן, תשע"ד.
מילת מפתח: געיני עפולה פיצוחים 2 - פרטים: 150 מילים, נכתב: ניסן, תשע"ד.
מילת מפתח: גרעיני עפולה פיצוחים 1 - פרטים: 100 מילים, נכתב: ניסן, תשע"ד.