מילת מפתח: שיווק עצים פורמייקה ולבידים 1 - פרטים: 150 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: קונה מתכות ושבבים 2 - פרטים: 100 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: קונה מתכות ושבבים 1 - פרטים: 150 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: סנדוויץ בר 2 - פרטים: 100 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: סנדוויץ בר 1 - פרטים: 150 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: ניקוי שטיחים בתל אביב 2 - פרטים: 100 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.