מילת מפתח: ניקוי שטיחים בתל אביב 1 - פרטים: 150 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: ניקוי ספות בתל אביב 2 - פרטים: 100 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: ניקוי ספות בתל אביב 1 - פרטים: 150 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: מרפאת שיניים 2 - פרטים: 100 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע\
מילת מפתח: מרפאת שיניים 1 - פרטים: 150 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: מכירת עצים 2 - פרטים: 100 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.