מילת מפתח: מכירת עצים 1 - פרטים: 150 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: חנות תשמישי קדושה 2 - פרטים: 100 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: חנות תשמישי קדושה 1 - פרטים: 100 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: חנות ספרי קודש 2 - פרטים: 100 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: חנות ספרי קודש 1 - פרטים: 100 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: המלצה על חנות יודאיקה - פרטים: 50 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.