מילת מפתח: המלצה ניקוי שטיחים בתל אביב 2 - פרטים: 50 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: המלצה ניקוי שטיחים בתל אביב 1 - פרטים: 50 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע\
מילת מפתח: המלצה ניקוי ספות בתל אביב 2 - פרטים: 50 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: המלצה ניקוי ספות בתל אביב 1 - פרטים: 50 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: הדפסת ועיצוב הזמנות לחתונה - פרטים: 50 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: התקנת מזגנים - פרטים: 50 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע\