מילת מפתח: צילום אירועים 4 - פרטים: 50 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.
מילת מפתח: צילום אירועים 3 - פרטים: 150 מילים, נכתב: שבט, תשע\
מילת מפתח: התקנת דודי שמש וחשמל 2 - פרטים: 75 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.
מילת מפתח: הזמנות לחתונה 4 - פרטים: 100 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.
מילת מפתח: הזמנות לחתונה 3 - פרטים: 100 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.
מילת מפתח: הזמנות לחתונה 2 - פרטים: 100 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.