מילת מפתח: התקנת מזגנים - פרטים: 200 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.
מילת מפתח: מכירת דגים חיים וקפואים וטריים - פרטים: 200 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.
מילת מפתח: כאבי גב עליון - פרטים: 300 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.
מילת מפתח: צלונים חשמליים - פרטים: 300 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.
מילת מפתח: וילונות חשמליים - פרטים: 300 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.
מילת מפתח: תמונה אודיו וידאו 2 - פרטים: 150 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.