מילת מפתח: פירסום על ידי כתיבת מאמרים - פרטים: 200 מילים, נכתב: טבת, תשע\
מילת מפתח: פיגמטציה ופילינג - פרטים: 200 מילים, נכתב: טבת, תשע"ד.
מילת מפתח: כתיבת מאמרים - פרטים: 200 מילים, נכתב: טבת, תשע"ד.
מילת מפתח: טיפולים בלייזר ביהדות - פרטים: 100 מילים, נכתב: טבת, תשע"ד.
מילת מפתח: טיפול בהצרת היקפים - פרטים: 200 מילים, נכתב: טבת, תשע"ד.
מילת מפתח: העלמת נימים - פרטים: 200 מילים, נכתב: טבת, תשע"ד.