מילת מפתח: הסרת פיטריות בלייזר - פרטים: 250 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ד.
מילת מפתח: הסרה וטשטוש צלקות בלייזר - פרטים: 250 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ד
מילת מפתח: צמרים להשכרה - פרטים: 350 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ד.
מילת מפתח: סופגניות - פרטים: 350 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ד.
מילת מפתח: שיפוצים - פרטים: 300 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ד.
מילת מפתח: איטום גגות - פרטים: 350 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ד.