מילת מפתח: שלטי פלריג - פרטים: 300 מילים, נכתב: חשוון, תשע"ד.
מילת מפתח: מסך נשבר במחשב נייד - פרטים: 300 מילים, נכתב: חשוון, תשע"ד.
מילת מפתח: כפתור הבית באייפון - פרטים: 300 מילים, נכתב: חשוון, תשע"ד.
מילת מפתח: החלפת מקלדת במחשב נייד - פרטים: 300 מילים, נכתב: חשוון, תשע"ד.
מילת מפתח: החלפת מסך שבור באייפון או גלקסי - פרטים: 300 מילים, נכתב: חשוון, תשע"ד.
מילת מפתח: גלקסי נפל למים - פרטים: 300 מילים, נכתב: חשוון, תשע"ד.