נושא מאמר: סוכות למכירה | 360 מילים, נכתב: אלול, תשע"ג. מילת מפתח סוכות למכירה, מעל 3 פעמים מילת המפתח מופיע במאמר על פי בקשת הלקוח (והמלצתינו).
נושא מאמר: עבודות גבס | 260 מילים, נכתב: אלול, תשע"ג. מילת מפתח עבודות גבס, מעל 3 פעמים מילת המפתח מופיע במאמר לפי בקשת הלקוח (והמלצתינו).