מילת מפתח: ניקוי מזרונים - נכתב: תשע"ה.
מילת מפתח: ניקוי מזרונים 2 - נכתב: תשע"ה.
מילת מפתח: ניקוי וילונות - נכתב: תשע"ה.
מילת מפתח: ניקוי וילונות 2 - נכתב: תשע"ה.
מילת מפתח: משפטים קצרים - נכתב: תשע"ה.
מילת מפתח: לקוחות ממליצים - נכתב: תשע"ה.