מילת מפתח: דף ראשי ניקוי ספות ושטיחים - נכתב: תשע"ה.
מילת מפתח: גלריה - נכתב: תשע"ה.
מילת מפתח: בניה קלה - נכתב: תשע"ה.
מילת מפתח: אינסטלציה - נכתב: תשע"ה.
מילת מפתח: אודות - נכתב: תשע"ה.
מילת מפתח: שקי ענק וקוביות 1000 ליטר למכירה - פרטים: 300 מילים, נכתב: טבת, תשע"ה.