מילת מפתח: טיפול והשמדת אריזות חומרים מסוכנים בצפון - פרטים: 150 מילים, נכתב: טבת, תשע"ה.
מילת מפתח: טיפול והשמדת אריזות חומרים מסוכנים בצומת קריית אתא - פרטים: 150 מילים, נכתב: טבת, תשע"ה.
מילת מפתח: טיפול והשמדת אריזות חומרים מסוכנים בחיפה - פרטים: 150 מילים, נכתב: טבת, תשע"ה.
מילת מפתח: טיפול והשמדת אריזות חומרים מסוכנים באזור הצפון - פרטים: 150 מילים, נכתב: טבת, תשע
מילת מפתח: טיפול והשמדת אריזות חומרים במפרץ חיפה - פרטים: 150 מילים, נכתב: טבת, תשע"ה.
מילת מפתח: דניאל בוטבול - אודות החברה - פרטים: 30 מילים, נכתב: טבת, תשע"ה.