מילת מפתח: גריקנים וחביות משומשות למכירה - פרטים: 300 מילים, נכתב: טבת, תשע"ה.
מילת מפתח: אריזות משומשות למכירה - פרטים: 300 מילים, נכתב: טבת, תשע"ה.
מילת מפתח: קונה ברזל בקריות - פרטים: 150 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ה.
מילת מפתח: קונה ברזל בצפון - פרטים: 150 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ה.
מילת מפתח: קונה ברזל בחיפה - פרטים: 150 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ה.
מילת מפתח: תפריט כשר למהדרין גרג - פרטים: 50 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ה.