מילת מפתח: מסעדה כשרה למהדרין בראש פינה - פרטים: 150 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ה.
מילת מפתח: מסעדה כשרה למהדרין בצפת - פרטים: 150 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ה.
מילת מפתח: מסעדה כשרה למהדרין בצפון - פרטים: 150 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ה.
מילת מפתח: מסעדה כשרה למהדרין בגליל העליון - פרטים: 150 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ה.
מילת מפתח: מסעדה כשרה למהדרין באזור הצפון - פרטים: 150 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ה.
מילת מפתח: מסעדה חלבית + פרווה כשרה למהדרין בראש פינה - פרטים: 150 מילים, נכתב: כסלו, תשע"ה.