מילת מפתח: תיקונים ותחזוקה בבית מתקדם - פרטים: 300 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: צלונים חשמליים - פרטים: 300 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: סרגס טכנולוגיה דף הבית - פרטים: 200 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: סרגס - אודות - פרטים: 200 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: מה כוללות מערכות חשמל בבתים חכמים - פרטים: 300 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: וילונות חשמליים - פרטים: 300 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.