מילת מפתח: תשמישי קדושה טיפים לניקיון - פרטים: 560 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: שקיות ניילון 2 - פרטים: 100 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: שקיות ניילון 1 - פרטים: 150 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: שניצליה 2 - פרטים: 100 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: שניצליה 1 - פרטים: 150 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.
מילת מפתח: שיווק עצים פורמייקה ולבידים 2 - פרטים: 100 מילים, נכתב: אדר א-ב, תשע"ד.