מילת מפתח: הזמנות לחתונה 1 - פרטים: 100 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.
מילת מפתח: תיקון דודי שמש וחשמל - פרטים: 150 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.
מילת מפתח: צלם אירועים - פרטים: 70 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.
מילת מפתח: צילום אירועים 2 - פרטים: 150 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.
מילת מפתח: צילום אירועים 1 - פרטים: 150 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.
מילת מפתח: התקנת דודי שמש וחשמל 1 - פרטים: 150 מילים, נכתב: שבט, תשע"ד.