מילת מפתח: הריסת מבנים 3 - פרטים: 75 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: הריסת מבנים 2 - פרטים: 75 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: הריסת מבנים 1 - פרטים: 75 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: הריסת בתים 3 - פרטים: 75 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: הריסת בתים 2 - פרטים: 75 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.
מילת מפתח: הריסת בתים 1 - פרטים: 75 מילים, נכתב: תמוז, תשע"ד.